Δύο νέες δράσεις προωθούνται το αμέσως επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να στηριχθούν οι πολύ μικρές, οι  μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν ανταγωνιστικές μέσα από επενδύσεις.

Η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο Υπουργείο Οικονομίας Ευγενία Φωτονιάτα δήλωσε: «Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και ενεργοποιούμε τις νέες δράσεις στηρίζεται στην άμεση αξιολόγηση και μόνο σε αντικειμενικά κριτήρια, γι’ αυτό και υπάρχει ένας χρόνος μεταξύ της δημοσιοποίησης της δράσης και του ανοίγματος για την υποβολή αιτήσεων».

Ειδικότερα ως προς το πρόγραμμα «Ενισχύω-Επιβραβεύω», όπως είπε η γενική γραμματέας, πρόκειται για μια δράση που ενεργοποιείται με 300 εκατ. ευρώ και αφορά τις ήδη υπάρχουσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν το προσωπικό που είχαν ή το αύξησαν κατά το τελευταίο έτος.

Η γενική γραμματέας ανέφερε επίσης ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί και η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Είπε χαρακτηριστικά: «Μια εμβληματική δράση 400 εκατ. ευρώ με άμεση αξιολόγηση και μόνο αντικειμενικά κριτήρια για υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους». Η ενίσχυση αυτή εδράζεται σε αντίστοιχα κριτήρια και πρακτικά επιβραβεύει όσες επιχειρήσεις δεν προχώρησαν σε απολύσεις.

Τα δύο προγράμματα που ανακοινώθηκαν

Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ενισχύω-Επιβραβεύω» θα φτάσει το ύψος των 300 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν ή αύξησαν  την απασχόληση το τελευταίο έτος. Προϋπόθεση για να λάβουν την επιδότηση είναι να περάσουν εκ νέου σε χρηματική ενίσχυση της επιχείρησης με τη μορφή αύξησης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε ποσοστό που θα φτάνει το 70%. Για τη δράση αυτή ο προγραμματισμός είναι να δημοσιοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου και να ανοίξει για υποβολές έπειτα από 25 μέρες.

Διαβάστε περισσότερα >>