Τι αναζητούν οι εργοδότες;
Θέλετε να μάθετε τι ακούστηκε τελευταία σε ημερίδα επιχειρηματικότητας από στόμα recruiter γνωστής εταιρίας για τον ιδανικό υποψήφιο; «Θέλουμε», είπε, «να διαφοροποιείται από τους άλλους, να έχει περιέργεια ώστε να θέλει να μαθαίνει και να εξελίσσεται συνεχώς, και να έχει γερό στομάχι για να αντέχει στην πίεση. Τότε για μας έχει το σωστό DNA, ώστε να επενδύσουμε πάνω του». Με δυο λόγια, οι εργοδότες θέλουν συνεργάτες που διαθέτουν δυνατά soft skills.
Τι είναι τα soft skills;
Βασική αρχή των «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) είναι η αποτελεσματική επικοινωνία. Είτε είναι εσωτερική επικοινωνία με τον εαυτό μας είτε εξωτερική με τους γύρω μας, η σωστή χρήση τους μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχημένης και μιας αποτυχημένης επικοινωνίας και, βέβαια, μεταξύ μιας επιτυχημένης ή αποτυχημένης συνέντευξης εργασίας. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι τα soft skills μπορεί να μην αποδεικνύονται εύκολα (π.χ. στο βιογραφικό μας), αλλά αναδεικνύονται εύκολα με κάποιες τεχνικές στη συνέντευξη εργασίας, ενώ είναι πραγματικά πολύτιμα για τη διατήρηση της θέσης μας. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι, προκειμένου να προσληφθεί κάποιος/α και κυρίως για να παραμείνει απασχολήσιμος/η, πρέπει να πείσει ότι διαθέτει τα πολύτιμα soft skills σε ικανοποιητικό βαθμό.
Επομένως, βασικός στόχος των recruiters που αναλαμβάνουν τη συνέντευξη εργασίας των υποψηφίων είναι ακριβώς να διερευνήσουν και να διαπιστώσουν μέσω στοχευμένων ερωτήσεων κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας που προσφέρεται διαθέτουν αυτές τις πολύτιμες δεξιότητες.
Πώς μπορώ να αποδείξω ότι διαθέτω soft skills;
Συχνά οι συνεντευξιαστές απευθύνουν συμπεριφοριστικές ερωτήσεις (behavioral questions), που είναι ανοιχτές και επιτρέπουν στους/στις υποψήφιους/ες να εκθέσουν τις προσωπικές τους ιστορίες με τον δικό τους τρόπο, ώστε να αναδειχτεί αβίαστα η ύπαρξη των soft skills. Τέτοιες ερωτήσεις αφορούν κυρίως στο παρελθόν. Για παράδειγμα: «Πείτε μου για μια περίπτωση όπου χρειάστηκε να επέμβετε ώστε να λύσετε ένα πρόβλημα στην εταιρία που εργαζόσασταν».
Είναι φανερό πως με την παραπάνω ερώτηση ζητούν μέσα από τις απαντήσεις σας να καταλάβουν αν διαθέτετε την ήπια δεξιότητα (soft skill) της επίλυσης προβλήματος. Η τεχνική που θα μπορούσε να αναδείξει στο έπακρο την ύπαρξη μιας τέτοιας δεξιότητας είναι η μέθοδος STAR. Το ακρωνύμιο προέρχεται από τις λέξεις Situation (Κατάσταση), Task (Καθήκον), Action (Δράση), Result (Αποτέλεσμα). Ειδικότερα, στόχος είναι να φανεί πώς λειτουργήσατε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και κυρίως τι αποτέλεσμα πετύχατε μέσα από τη δράση-πρωτοβουλία σας. 
Ένα παράδειγμα απάντησης με τη μέθοδο STAR στην παραπάνω ερώτηση είναι το εξής: «Ήμουν υπεύθυνος/η μιας ομάδας project που αφορούσε ... (αναφέρετε σχετικά), όταν παρατήρησα ότι δύο μέλη της ομάδας δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μη συνεργάζονται αποτελεσματικά (Situation/Κατάσταση). Όφειλα λοιπόν να βρω τρόπο να αποκλιμακώσω την ένταση και να τους βοηθήσω να βρουν κοινά σημεία (Task/Καθήκον). Τους κάλεσα έναν έναν αρχικά, για να ακούσω την οπτική του καθενός, και στη συνέχεια συναντηθήκαμε όλοι μαζί (Acton/Δράση). Μετά από μια εποικοδομητική συζήτηση, μπορούσαν πια να σέβονται ο ένας τον άλλον και να επικοινωνούν καλύτερα (Result/Αποτέλεσμα)».
Με αυτό τον τρόπο γίνεται σαφές ότι διαθέτεις το συγκεκριμένο skill, ακόμα και αυτό της επίλυσης συγκρούσεων, οπότε θα μπορέσεις και να το αξιοποιήσεις στην επόμενη εργασία σου. 
Οι συνεντευξιαστές, ωστόσο, συχνά κάνουν ερωτήσεις για το πώς θα αντιδρούσες σε υποθετικές καταστάσεις (situational interview questions). Για παράδειγμα: «Ας υποθέσουμε πως εργάζεστε ως προϊστάμενος στο κατάστημά μας και ο κόσμος διαμαρτύρεται έντονα για τις ουρές στα ταμεία. Τι θα κάνατε;».

Διαβάστε περισσότερα >>