Επικοινωνία

Πρόσφατες αξιολογήσεις
Καλό προσωπικό ευγενικο με χιούμορ ξέρουν την δουλειά ...
Ηο εργοδότης είναι σούπερ αλλά από κάτο του κάνουν ότι ...
Συναναστροφή με φοιτητές, εκ μάθηση νέων πραγμάτων
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Software Specialist
1.250 EUR
Analyst
1.000 EUR
Analyst
1.200 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Πόσο χρόνο θες πραγματικά για να μάθεις ένα νέο αντικείμενο και να γίνεις ...
Δύο άτομα κάθονται σε μια καφετέρια. Το ένα απομακρύνεται για λίγο και το ...
Δύο είναι τα τινά. Ολοκληρώνεις τις σπουδές σου και όλοι επιμένουν ότι ...