Πρόσθεση πακέτου παροχώνΓενική αξιολόγηση των παροχών που προσφέρει η εταιρεία *
Κλικ για να ψηφίσετε!Κουπόνια σίτισης
Δωρεάν σίτιση
Επίδομα άδειας
Δωρεάν καφές ή χυμοί
Επίδομα γιορτών
13ος μισθός
Ασφάλιση ιατρικών υπηρεσιών
Ιατρική ασφάλιση για μέλη οικογένειας
Ασφάλιση οδοντιατρικών υπηρεσιών
Προαιρετική ασφάλιση σύνταξης
Ασφάλιση ζωής
Υπηρεσιακό τηλέφωνο
Υπηρεσιακό αυτοκίνητο
Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας
Απομακρυσμένη εργασία ή από το σπίτι
Άδεια μητρότητας και πατρότητας
Άδεια για μεγάλωμα παιδιού
Ιατρική άδεια
Συνδρομή σε γυμναστήριο/μασάζ
Δώρο κουπόνια
Πακέτο νηπιαγωγείου παιδιού
Επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρεται δωρεάν ή με έκπτωση
Team building / εκδηλώσεις χαλάρωσης που προσφέρει η εταιρεία
Διάβασα και συμφωνώ με τους Όρους και συμφωνίες χρήσης του διαδικτυακού χώρου αυτού

Η γνώμη σου μετράει!

  • Είναι σημαντικό όταν αναζητούμε εργασία να ξέρουμε ποια είναι τα πακέτα μισθοδοσίας και παροχών που προσφέρουν οι εργοδότες.
  • Θέλουμε να συγκεντρώσουμε όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές μισθοδοσίας και τις πρόσθετες παροχές που προσφέρουν οι εταιρείες. Οι πληροφορίες είναι δομημένες ανάλογα με τη θέση, την πείρα και τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιούνται οι εργοδότες.
  • Δίνε κι εσύ λεπτομέρειες για το πακέτο παροχών που είχες στις εταιρείες όπου εργάστηκες.
Η κοινότητα Poudouleuis.gr σε ευχαριστεί προκαταβολικά!